Наноструктурні системи, нанотехнології та наноматеріали | E.O. Paton Electric Welding Institute (PWI)

Наноструктурні системи, нанотехнології та наноматеріали

  • розробка технологій отримання наноматеріалів

  • розробка технологій формування наноструктурованих матеріалів та покриттів

  • розробка технології з’єднання наноструктурованих матеріалів