Главная


ЗВЯГИНЦЕВА А. В. - ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ НИОБИЕМ И МОЛИБДЕНОМ НА ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕЩИН В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ СТАБИЛЬНОАУСТЕНИТНЫХ СПЛАВОВ Ni-Cr-Fe

E-mail Печать

Актуальність теми. Стабільноаустенітні сталі та сплави широкозастосовуються в ключових галузях промисловості в екстремальних умовахнавантаження. Система легування Ni-Cr-Fe лежить в основі багатьохжароміцних сплавів, що активно експлуатуються в енергетичномумашинобудуванні.Вказані матеріали мають підвищену стійкість вкорозійних середовищах, достатню міцність в широкому діапазонітемператур, добрі металургійні характеристики. Технологічні труднощіотримання якісних без тріщин стабільноаустенітних швів, як показуєвітчизняний досвід, зростають з підвищенням товщини зварювальнихматеріалів. Завдання це ускладнюється відсутністю можливості заміниіншими композиціями стабільноаустенітних швів, що не окрихчуються вумовах тривалої експлуатації при підвищених температурах через відсутністьфазових перетворень та є стійкими до корозійного руйнування. Вимоги щодополіпшення зварюваності сталей і сплавів та створення надійної технології їхзварювання обумовлено труднощами виявлення і своєчасного усуненнятріщин, особливо, тріщин падіння (провалу) пластичності (ТПП). ТППвиникають в зоні термічного впливу (ЗТВ) зварного з’єднання післяостаточної кристалізації в повністю затверділому металі.

АВТОРЕФЕРАТ - дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

УДК 620.186.4: 621.721.011

Спеціальність 05.02.01 – «матеріалознавство»

Робота виконана в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України.

Науковий керівник:·

– доктор технічних наук, професор, академік НАН України, Ющенко Костянтин Андрійович Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, заступник директора

Офіційні опоненти:

– доктор фізико-математичних наук, професор,академік НАН України Фірстов Сергій Олексійович Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. ФранцевичаНАН України, м. Київ, заступник директора з науковоїроботи відгук опонента

– доктор технічних наук, професор Гаврилюк Валентин Геннадійович Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України,завідувач відділу фізичних основ легування сталей і сплавів відгук опонента

– доктор технічних наук, професор Дмитрик Віталій Володимирович Харківський політехнічний інститутзавідувач кафедрою «Зварювання» відгук опонента

автореферат

диссертация

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Стабільноаустенітні сталі та сплави широкозастосовуються в ключових галузях промисловості в екстремальних умовахнавантаження. Система легування Ni-Cr-Fe лежить в основі багатьохжароміцних сплавів, що активно експлуатуються в енергетичномумашинобудуванні.Вказані матеріали мають підвищену стійкість вкорозійних середовищах, достатню міцність в широкому діапазонітемператур, добрі металургійні характеристики. Технологічні труднощіотримання якісних без тріщин стабільноаустенітних швів, як показуєвітчизняний досвід, зростають з підвищенням товщини зварювальнихматеріалів. Завдання це ускладнюється відсутністю можливості заміниіншими композиціями стабільноаустенітних швів, що не окрихчуються вумовах тривалої експлуатації при підвищених температурах через відсутністьфазових перетворень та є стійкими до корозійного руйнування. Вимоги щодополіпшення зварюваності сталей і сплавів та створення надійної технології їхзварювання обумовлено труднощами виявлення і своєчасного усуненнятріщин, особливо, тріщин падіння (провалу) пластичності (ТПП). ТППвиникають в зоні термічного впливу (ЗТВ) зварного з’єднання післяостаточної кристалізації в повністю затверділому металі.

 

SVESTA

Центры коллективного пользования

Наши партнеры  • bahis4.com - bedava bonuslar - banko kupon - bahis tahminleri - canli bahis