Главная


СЕЛІН Р. В. - СТРУКТУРА, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗДАТНІСТЬ ДО ЗВАРЮВАННЯ ВИСОКОМІЦНИХ СКЛАДНОЛЕГОВАНИХ (α+β)- ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ

E-mail Печать

Актуальність теми. Сплави на основі титану мають високу питому міцність тависоку корозійну стійкість, що дозволяє значно знизити вагу конструкцій іпідвищити довготривалість їх роботи. Найбільше використання в якостівисокоміцних конструкційних титанових сплавів знайшли двофазні α+β-титановісплави, такі, як, ВТ14, ВТ15, ВТ22, ВТ23 та ін. Всі ці сплави, леговані α- та β-стабілізуючими елементами, зміцнюються шляхом гартування і старіння. Увідпаленому стані вони мають межу міцності не більше 1100 МПа. У зміцненомустані (гартування на повітрі або у воді + старіння) їх міцність досягає більше1200МПа, але при цьому в багатьох випадках вони мають низьку пластичність.Варто відзначити, що всі ці сплави використовуються в зварних конструкціях увідпаленому стані, а міцність становить не більше 1070 МПа.

У провідних світових матеріалознавчих центрах Китаю, США, Росії і ЄСпроводяться інтенсивні роботи зі створення нових титанових сплавів зпідвищеними експлуатаційними властивостями. Так, наприклад, у Росії у ВІАМ востанні роки був створений новий конструкційний сплав ВТ43 (системи Ti-Al-Mo-V-Cr-Fe-Nb-Zr-Cu) і жароміцний сплав ВТ41 (системи Ti-Al-Sn-Zr-Mo-Si), афахівцями ВСМПО було розроблено та розпочато виробництво новогоросійського β-сплаву 55531 (Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr-1Zr) з рівнем міцності 1100 МПа.Експлуатаційні властивості цих сплавів перевищують характеристики своїханалогів на 10-30%, але дані про їх здатність до зварювання відсутні.В ІЕЗ ім. Е.О. Патона НАН України було розроблено титановийвисокоміцний конструкційний сплав Т110 системи Ti-Al-Mo-Nb-Fe-Zr, який увідпаленому стані має міцність ≥ 1100 МПа при високих показниках пластичностіδ ≥ 18%, ψ ≥ 50; KCV ≥ 40 Дж/см 2 , і добре зварюється усіма способамизварювання.

 

АВТОРЕФЕРАТ - дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

УДК 669.017+620.163.3

Спеціальність 05.03.06 – «Матеріалознавство»

Робота виконана в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України.

Науковий керівник:·

– член-кореспондент НАН України, доктор технічнихнаук, професор Ахонін Сергій Володимирович,Державне підприємство «Науково-виробничий центр«Титан» Інституту електрозварювання ім. Є.О. ПатонаНАН України», директор

Офіційні опоненти:

– Доктор технічних наук, професор, Овчинніков Олександр Володимирович,Запорізький Національний Технічний Університет, завідувач кафедри Обладнання та технології зварювального виробництва відгук опонента

– доктор технічний наук, Марковський Павло Євгенович, Інститут металофізики ім. Г.В.КурдюмоваНАН України, завідувач відділу міцності і пластичностінегомогенних сплавів відгук опонента

автореферат

диссертация

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сплави на основі титану мають високу питому міцність тависоку корозійну стійкість, що дозволяє значно знизити вагу конструкцій іпідвищити довготривалість їх роботи. Найбільше використання в якостівисокоміцних конструкційних титанових сплавів знайшли двофазні α+β-титановісплави, такі, як, ВТ14, ВТ15, ВТ22, ВТ23 та ін. Всі ці сплави, леговані α- та β-стабілізуючими елементами, зміцнюються шляхом гартування і старіння. Увідпаленому стані вони мають межу міцності не більше 1100 МПа. У зміцненомустані (гартування на повітрі або у воді + старіння) їх міцність досягає більше1200МПа, але при цьому в багатьох випадках вони мають низьку пластичність.Варто відзначити, що всі ці сплави використовуються в зварних конструкціях увідпаленому стані, а міцність становить не більше 1070 МПа.

У провідних світових матеріалознавчих центрах Китаю, США, Росії і ЄСпроводяться інтенсивні роботи зі створення нових титанових сплавів зпідвищеними експлуатаційними властивостями. Так, наприклад, у Росії у ВІАМ востанні роки був створений новий конструкційний сплав ВТ43 (системи Ti-Al-Mo-V-Cr-Fe-Nb-Zr-Cu) і жароміцний сплав ВТ41 (системи Ti-Al-Sn-Zr-Mo-Si), афахівцями ВСМПО було розроблено та розпочато виробництво новогоросійського β-сплаву 55531 (Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr-1Zr) з рівнем міцності 1100 МПа.Експлуатаційні властивості цих сплавів перевищують характеристики своїханалогів на 10-30%, але дані про їх здатність до зварювання відсутні.В ІЕЗ ім. Е.О. Патона НАН України було розроблено титановийвисокоміцний конструкційний сплав Т110 системи Ti-Al-Mo-Nb-Fe-Zr, який увідпаленому стані має міцність ≥ 1100 МПа при високих показниках пластичностіδ ≥ 18%, ψ ≥ 50; KCV ≥ 40 Дж/см 2 , і добре зварюється усіма способамизварювання.


 

SVESTA

Центры коллективного пользования

Наши партнеры  • bahis4.com - bedava bonuslar - banko kupon - bahis tahminleri - canli bahis