Главная


ВОЛКОВ ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ - РОЗВИТОК НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ТОНКОСТІННИХ ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПЕРЕТВОРЮВАНОГО ОБ’ЄМУ КОСМІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

E-mail Печать

Актуальність теми. Доцільність робіт по створенню конструкцій перетворюваного об’єму (КПО) обумовлена ​​протиріччям між необхідністю створення конструкцій оболонкового типу необхідних параметрів і можливістю їх подальшої доставки до місця експлуатації за умов, що виключають можливість реалізації в передбачуваному місці використання тривалого і трудомісткого процесу їх виготовлення. Найбільш характерним прикладом вирішення подібних завдань може служити доставка на навколоземну орбіту елементів аерокосмічної техніки, основою яких є конструкції оболонкового типу. Проте в сучасній техніці відсутні перетворювані оболонкові конструкції, які можуть бути використані в умовах вакууму космічного простору і спроможні після розкриття зберігати несучу здатність без використання зовнішніх джерел енергії та спеціальних методів забезпечення жорсткості.

АВТОРЕФЕРАТ - дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

УДК 621.791.75

Спеціальність 05.03.06 – «Зварювання та спорідненні процеси і технології»

Робота виконана в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України.

Науковий керівник:

– доктор технічних наук, професор, академік НАН України Лобанов Леонід Михайлович, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, заступник директора

Офіційні опоненти:

– доктор технічних наук, професор Федоров Олег Павлович, Інститут космічних досліджень НАНУ – ДКАУ, директор інституту; відгук опонента

– доктор технічних наук, професор Квасницький Віктор В’ячеславович, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", завідувач кафедри зварювального виробництва відгук опонента.

автореферат

диссертация

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Доцільність робіт по створенню конструкцій перетворюваного об’єму (КПО) обумовлена ​​протиріччям між необхідністю створення конструкцій оболонкового типу необхідних параметрів і можливістю їх подальшої доставки до місця експлуатації за умов, що виключають можливість реалізації в передбачуваному місці використання тривалого і трудомісткого процесу їх виготовлення. Найбільш характерним прикладом вирішення подібних завдань може служити доставка на навколоземну орбіту елементів аерокосмічної техніки, основою яких є конструкції оболонкового типу. Проте в сучасній техніці відсутні перетворювані оболонкові конструкції, які можуть бути використані в умовах вакууму космічного простору і спроможні після розкриття зберігати несучу здатність без використання зовнішніх джерел енергії та спеціальних методів забезпечення жорсткості.

Попередній аналіз умов використання КПО на орбіті і діючих на неї факторів космічного простору (ФКП) дозволяє зробити висновок про необхідність істотної зміни конфігурації відомих перетворюваних оболонкових конструкцій, при виготовленні яких були враховані в основному технологічні переваги використання конкретних конструкційних матеріалів, а параметри процесу об'ємного деформування вихідних оболонок були отримані емпіричним шляхом.

 


  • bahis4.com - bedava bonuslar - banko kupon - bahis tahminleri - canli bahis