Главная


ЄРМОЛЕНКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ - МОДИФІКУВАННЯ ДЕНДРИТНОЇ СТРУКТУРИ МЕТАЛУ ЗВАРНИХ ШВІВ ВИСОКОМІЦНИХ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ ДИСПЕРСНИМИ ІНОКУЛЯТОРАМИ

E-mail Печать

Актуальність теми. Інтенсифікація застосування високоміцних низьколегованих (ВМНЛ) сталей в різних сферах промисловості викликає необхідність розробки нових сучасних технологій отримання надійних зварних конструкцій на їх основі.

АВТОРЕФЕРАТ - дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

УДК 621.791:669.14/.15

Спеціальність 05.03.06 – «Зварювання та споріднені процеси і технології» Галузь знань 13 – Механічна інженерія

Робота виконана в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України.

Науковий керівник:

– доктор технічних наук, старший науковий співробітник Головко Віктор Володимирович, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, завідувач відділу фізико-хімічних процесів у зварювальній дузі

Офіційні опоненти:

– доктор технічних наук, професор Фомічов Сергій Костянтинович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», декан зварювального факультету;  відгук опонента

– доктор технічних наук, старший науковий співробітник Гадзира Микола Пилипович, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України, завідувач лабораторії наноструктурованих матеріалів на основі тугоплавких сполук відділу неоксидних тугоплавких матеріалів та функціональної керамікивідгук опонента

автореферат

диссертация

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Інтенсифікація застосування високоміцних низьколегованих (ВМНЛ) сталей в різних сферах промисловості викликає необхідність розробки нових сучасних технологій отримання надійних зварних конструкцій на їх основі. У зв'язку з підвищенням вимог до комплексу механічних властивостей таких конструкцій, виникає необхідність створення нових зварювальних матеріалів, здатних забезпечити необхідний рівень властивостей металу шва. Існуючі способи впливу на властивості металу шва при зварюванні ВМНЛ сталей значно обмежені, в порівнянні з технологією виробництва сталевого прокату. Тому виникає необхідність у розробці нових методів керування мікроструктурою і властивостями металу зварних швів. Одним з таких методів є введення різних неметалевих включень (дисперсних тугоплавких інокуляторів) до зварювальної ванни, що сприяє поліпшенню комплексу механічних властивостей металу шва. Вплив таких включень на процес розпаду аустеніту досить глибоко вивчений, однак впливу введення тугоплавких інокуляторів на процес кристалізації металу зварювальної ванни приділено значно менше уваги в науково-технічній літературі.

 

SVESTA

Центры коллективного пользования

Наши партнеры  • bahis4.com - bedava bonuslar - banko kupon - bahis tahminleri - canli bahis