Главная Новости Диссертации ГОНЧАРОВ І. О. - КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ ФЛЮСІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ І ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ


ГОНЧАРОВ І. О. - КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ ФЛЮСІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ І ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ

E-mail Печать

УДК 621.791.048

Спеціальність 05.03.06 – «Зварювання та спорідненні процеси і технології»

Робота виконана в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України.

Науковий консультант: 

– доктор технічних наук, професор,·академік НАН України,·Ющенко Костянтин Андрійович,Інститут електрозварювання ім. Є.О. ПатонаНАН України, заступник директора

Офіційні опоненти:

– доктор технічних наук, професор·Кузнецов Валерій Дмитрович,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут»,професор кафедри зварювальноговиробництва;

–доктор технічних наук, доцент·Перемітько Валерій Вікторович ,Дніпродзержинський державний технічнийуніверситет МОН України, деканметалургійного факультету, професоркафедри «Технології та устаткуваннязварювання»;

– доктор технічних наук, професор·Матвієнко Володимир Миколайович,Приазовський державний технічнийуніверситет МОН України, професоркафедри «Обладнання і технологіязварювального виро

 

Завантажити автореферат

АНОТАЦІЯ

Гончаров І.О. Керування структурою та фізико-хімічними властивостямишлаковихрозплавівфлюсівдляелектродуговогозварюванняіелектрошлакового переплаву.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук заспеціальністю 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології», Інститутелектрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, 2016 р.Дисертація присвячена вивченню основних механізмів керування структуроюі фізико-хімічними властивостями оксидно-фторидних шлакових розплавів з метоюстворення флюсів із прогнозованими хіміко-металургійними і технологічнимивластивостями для зварювання ВМНЛ сталей і ЕШП в рухомих кристалізаторахсталей і сплавів різного призначення. Виконано прогнозування термодинамічнихвластивостей подвійних, потрійних і четверних систем на основі фториду кальцію,оксидів кремнію, алюмінію, кальцію й магнію. Встановлено, що найбільші від’ємнізначення енергій Гіббса змішування досягаються в областях первинної кристалізаціїтермодинамічно стабільних сполук на основі силікатів, алюмінатів і алюмосилікатівмагнію й кальцію. При цьому забезпечується аномальне зниження термодинамічноїактивності оксиду кремнію в розплаві. На основі методу ЕРС розроблені методика і35виконані експериментальні дослідження термодинамічної активності оксидукремнію в розплавах системи MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 -CaF 2, вивчений вплив на неїдодаткового введення металів. У цілому, це дозволило керувати процесамивідновлення кремнію і формування силікатних неметалевих включень призварюванні і ЕШП.

 


  • bahis4.com - bedava bonuslar - banko kupon - bahis tahminleri - canli bahis