Главная О нас Отделы №80 Сварки и склеивания пластмасс

№80 Сварки и склеивания пластмасс

Зав. відділом

ЮРЖЕНКО Максим Владимирович, телефон 205-26-05, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Основні напрямки науково-дослідної роботи

Відділ було організовано у 1979 році, він є першим із цього профілю в Україні. Метою його створення було розвиток наукових основ зварювання пластмас, розроблення та впровадження відповідних технологій та зварювального обладнання. На даний час основні напрямки роботи відділу є:

 • дослідження та вивчення зварюваності нових типів пластмас та термопластичних композиційних матеріалів (ТКМ);
 • дослідження фізико-механічних та фізико-хімічних процесів, які реалізуються в зоні з'єднання, розробка відповідних математичних моделей процесів зварювання пластмас та ТКМ;
 • розроблення, вдосконалення і впровадження технологій та обладнання для розтрубного, терморезисторного та зварювання нагрітим інструментом встик пластмасових труб діаметром 20 - 1200 мм;
 • розроблення і впровадження технологій ультразвукового, високочастотного, лазерного та променевого зварювання виробів та конструкцій із полімерних листів, багатошарових та армованих плівок, штучних та синтетичних тканин, які використовуються в авіа- та автомобілебудуванні, радіотехнічній, медичній, хімічній та харчовій промисловостях, а також в сільському господарстві та побуті;
 • розробка ефективних засобів контролю якості зварних з’єднань виробів з пластмас та ТКМ, вивчення експлуатаційних характеристик зварних з’єднань та конструкцій;
 • навчання, підвищення кваліфікації та атестація кадрів зварювального виробництва, атестація обладнання для зварювання виробів з пластмас;
 • надання технічної допомоги при впровадженні технологій та обладнання для зварювання пластмас та ТКМ, експертиза наукових проектів та надання інших платних послуг згідно з основними науковими напрямками діяльності відділу;
 • розробка технологічної і нормативної документації стосовно зварювання виробів з пластмас та ТКМ, підготовка довідково-енциклопедичних видань згідно з основними науковими напрямками діяльності відділу.

Найбільш вагомі досягнення та приклади розроблених проектів

Науково-дослідні й технологічні розробки, виконані у відділі, знайшли застосування в різних галузях промисловості, зокрема для зварювання пластмасових труб зовнішнім діаметром 20…1200 мм при будівництві трубопроводів різного призначення і, у першу чергу, розподільних газопроводів. Для виконання цих робіт розроблено й впроваджено сім типорозмірів установок для зварювання труб нагрітим інструментом встик та в розтруб.

Розроблено та впроваджено технології ультразвукового, високочастотного та ІЧ-зварювання виробів та конструкцій із полімерних листів, багатошарових та армованих плівок, штучних та синтетичних тканин, які використовуються в авіа- та автомобілебудуванні, радіотехнічній, медичній, хімічній та харчовій промисловостях, а також в сільському господарстві та побуті.

Розроблено алгоритми та комп’ютерні програми для розрахунку резонансних конфігурацій ультразвукових коливальних систем, зокрема хвилеводів-інструментів та п’єзоперетворювачів ультразвукових зварювальних установок, а також програми для моделювання термомеханічних процесів, які реалізуються в зоні зварювання кристалічних та аморфних полімерів, що дозволяє суттєво скоротити об’єм експериментальних робіт при розробці нових технологій та при розв’язанні питань прогнозування надійності і довговічності зварних з’єднань.

Нові розробки.

Розроблено механізовану установку для зварювання нагрітим інструментом встик поліетиленових та поліпропіленових труб діаметром 160 – 400 мм в польових умовах. Основна її відмінність від загальновідомих установок – застосування пневмоприводу для торцювання труб та створення відповідного зусилля на всіх етапах робочого циклу. В установці передбачена можливість її використання в режимі ручного приводу, що може бути корисним при виникненні нештатних ситуацій в складних виробничих умовах.

Розроблено принципово нову технологію зварювання нагрітим інструментом встик труб із не пластифікованого полівінілхлориду (НПВХ) діаметром до 160 мм. Використання технології дозволяє замінити клейові та механічні з’єднання труб, що забезпечує високу якість та стабільність результатів зварювання, відсутність продуктів терморозпаду в швах за рахунок реалізації нового циклу зварювання.

Розроблено технологію зварювання нагрітим інструментом встик труб діаметром до 315 мм із нових типів фторполімерів, зокрема із етиленхлортрифторетилену, які використовуються при будівництві кислотопроводів.

Участь відділу у національних та міжнародних проектах

З 1998 року відділ бере участь у реалізації державної програми газифікації населених пунктів України, приймаючи активну участь у виконанні заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 1997 р. № 726 «Про виробництво й використання поліетиленових труб у будівництві та реконструкції газових мереж у сільській місцевості», зокрема в:

 • розробці нормативної документації на виробництво поліетиленових труб і з’єднувальних деталей для газопроводів;
 • розробці нормативної документації на проектування, будівництво й експлуатацію розподільних газопроводів із застосуванням поліетиленових труб;
 • реалізації виробничо-технічних заходів щодо організації в Україні серійного виробництва поліетиленових труб і з’єднувальних деталей для газопроводів;
 • розробці технології й нормативної документації на зварювання поліетиленових труб при будівництві й ремонті газопроводів способами зварювання нагрітим інструментом встик, нагрітим інструментом в розтруб та терморезисторним зварюванням;
 • створенні учбово-атестаційних центрів для підготовки та атестації фахівців-зварників, проведення технічної діагностики та атестації зварювального устаткування для будівництва й ремонту поліетиленових газопроводів.

У розробці національних проектів відділ співробітничає з різними організаціями Російської Федерації, у тому числі з: МАТІ, Міжвідомчою координаційною радою по технічному вдосконалюванню газорозподільних систем та інших інженерних комунікацій; ЗАТ "Завод Газтрубпласт"; ЗАТ "Хемкор", а також з провідними європейськими фірмами "WIDOS" (Гермаія), "KAMITEX" (Польша) та "Сольвей" (Бельгія).

Науково-лабораторна база та технічне оснащення

Відділ має сучасне зварювальне устаткування для проведення технологічних досліджень в області зварювання різних виробів та конструкцій з полімерних матеріалів (труб, листів, плівок і ін.). Зокрема:

 • для проведення розтрубного, терморезисторного зварювання та зварювання нагрітим інструментом встик пластмасових труб діаметром 63 – 800 мм;
 • для ультразвукового, високочастотного, променевого та комбінованого зварювання виробів та конструкцій з полімерних листів, плівок та синтетичних тканин.

У відділі працює випробувальна лабораторія полімерів, яка акредитована Національним Агенством по акредитації України в Системі сертифікації УкрСЕПРО (атестат акредитації № U A6.001.T.271). У лабораторії є сучасне устаткування для проведення оптичних та електронномікроскопічних досліджень морфології полімерів та зварних з’єднань, визначення їх механічних характеристик. Згідно з областю акредитації лабораторія виконує наступні випробування та дослідження:

 • визначення показника текучості розплаву, як вихідної сировини, так і матеріалу готового виробу;
 • визначення густини полімерних матеріалів та ТКМ;
 • визначення масової частки летучих речовин та вміст вологи в полімерних матеріалах;
 • тип розподілу сажі для наповнених нею марок полімерів;
 • визначення границі текучості та границі міцності полімерних матеріалів;
 • визначення відносного подовження при розриві;
 • визначення зміни довжини зразків при прогріві;
 • гідравлічні випробування труб з полімерних матеріалів при різних температурах та тиску, а також циклічні гідравлічні випробування;
 • визначення стійкості труб з полімерних матеріалів до газових складових, до повільного й швидкого поширення тріщин та до пережиму.

Кадровий склад

В відділі працюють: 1 д.т.н.; 2 к.т.н.; 1 к.фіз.-мат.н; 1 к.х.н.; 9 інженерів; технік та токар.

Провідні співробітники:

Шестопал А.М.; Єсауленко Г.Б.; Кораб М.Г.; Мінєєв Е.О.; Гальчун А.М.; Кондратенко В.Ю.

Публікації та винахідницька активність відділу

За останні 15 років опубліковано більше 200 наукових робіт, в тому числі 55 – за кордоном, видано 3 монографії, отримано 120 авторських свідоцтв та 5 патентів України.

Контактна інформація

Відповідальний за сторінку відділу – зав. відділом, д.т.н. Нестеренко М.П.

телефон: (044) 205-26-05;

телефон-факс: (044) 200-86-88;

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

   Количество строк:  
 


 • bahis4.com - bedava bonuslar - banko kupon - bahis tahminleri - canli bahis