Главная О нас Персоналии Махненко Владимир Иванович

Персоналии

Должность
 • Руководитель отдела
Отдел
№34 Математических методов исследования физико-химических процессов при сварке и спецэлектрометаллургии
Дата рождения
27.10.1931
Место рождения
г. Черкасы
Образование
Окончил Одесский институт инженеров морского флота (1955).
Научные степени и звания
 • д.т.н.
 • Академик
 • Профессор
Основные этапы научной биографии
Махненко Володимир Іванович (27.10.1931, м. Черкаси) – доктор технічних наук (1973), професор (1983), академік АН УРСР (1990), заслужений діяч науки і техніки України (2004), лауреат Державної премії України (2008). У 1955 р. закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту за спеціальністю "Суднобудування", за фахом інженер-кораблебудівник.   У 1955–1959 рр. працював на посаді майстра, а потім – старшим технологом корпусно-зварювального цеху заводу "Красная Кузница" в Архангельську. У 1959 р. вступив до аспірантури Одеського інституту інженерів морського флоту. В 1963 р. після захисту дисертації працював асистентом кафедри технології металів цього ж інституту. В 1964 р. був запрошений на роботу в ІЕЗ ім. Є.О. Патона, де безпосередньо за його участі за ініціативою Б.Є. Патона було створено відділ математичних методів дослідження фізико-хімічних процесів при зварюванні та спецметалургії, який він очолює і до сьогодні. Задачею новоствореного відділу було широке використання обчислювальної техніки і чисельних методів, що набули бурхливого розвитку в усьому світі, для ефективного вивчення складних і важкодоступних для експериментальних методів різних явищ при зварювальних технологіях, їх математичного опису з метою отримання оптимальних технологічних і конструктивних параметрів. Світове визнання отримали роботи В.І. Махненка в дослідженні термомеханічних процесів при зварюванні, спецметалургії, створенні розрахункових методів дослідження кінетики зварювальних напружень та деформацій, а також їх впливу на працездатність зварних з'єднань і вузлів. Широкій популяризації розроблених математичних методів досліджень серед спеціалістів різних країн сприяють міжнародні конференції, семінари, літні школи. Під науковим керівництвом В.І. Махненка регулярно проводяться (раз на два роки) міжнародні конференції "Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах", які викликають великий інтерес у фахівців різних країн світу. На даний час В.І. Махненко активно займається розробкою методів забезпечення ресурсу безпечної експлуатації зварних конструкцій відповідального призначення на основі результатів технічної діагностики їх стану. Він є прихильником нової ідеології оцінювання виявлених дефектів на основі "прогнозування та попередження" на відміну від старої ідеології: "виявив - усувай". Розроблені під його керівництвом методи в рамках нової ідеології у цілій низці випадків дали можливість відмовитися від передчасних ремонтів зварних конструкцій відповідального призначення. Великий інтерес викликає робота виконана під керівництвом В.І. Махненка щодо обґрунтування можливості ремонту зварювальними технологіями магістральних нафто- та газопроводів без виведення їх з експлуатації. В.І. Махненко активно веде науково-організаційну і педагогічну роботу. Він є членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, науковим керівником розділу цільової комплексної програми НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин», членом Товариства зварників США, членом Міжнародної федерації неруйнівних методів контролю (QNDE). Ним підготовлено понад 25 кандидатів, 5 докторів наук.
Основные результаты экспериментальных и теоретических изысканий
В.І. Махненко є автором понад 350 наукових публікацій, у тому числі 13 монографій. Пр.:
 • Расчетные методы исследования кинетики сварочных напряжений и деформаций. – Киев: Наук. думка, 1976. – 320 с.
 • Тепловые процессы при механизированной наплавке деталей типа круговых цилиндров. – Киев: Наук. думка, 1976. – 160 с. (співавт.).
 • Ресурс безопасной эксплуатации сварных соединений и узлов современных конструкций. – Киев: Наук. думка, 2006. – 618 с.
 • Numerical methods for the predictions of welding stresses and distortions. – Amsterdam: Harwood acad. publ., 1999. – 146 p. (співавт.).
 • Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением / Под ред. Б.Е. Патона. – М.: Машиностроение, 1974. – 786 с. (співавт.).
 • Электрошлаковая сварка и наплавка / Под ред. Б.Е. Патона – М.: Машиностроение, 1980. – 511 с. (співавт.).
 • SVESTA

  Центры коллективного пользования

  Наши партнеры • bahis4.com - bedava bonuslar - banko kupon - bahis tahminleri - canli bahis