Главная О нас Совет научной молодежи Премии Премия Верховной Рады Украины талантливым ученым в сфере фундаментальних и прикладных исследований и научно-технических разработок


Премия Верховной Рады Украины талантливым ученым в сфере фундаментальних и прикладных исследований и научно-технических разработок

E-mail Печать
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Премію Верховної Ради України найталановитішим
молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних
досліджень та науково-технічних розробок
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 17, ст.258 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 871-VI ( 871-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.341 }
З метою сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки,
активізації участі талановитих молодих учених у проведенні
міждисциплінарних фундаментальних і прикладних наукових досліджень
та науково-технічних розробок, інноваційному розвитку держави,
підвищенню престижу наукового працівника та його ролі у
суспільстві Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати з 1 січня 2008 року 20 Премій Верховної Ради
України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі -
Премія).
2. Встановити, що Премія присуджується щороку, а її розмір
становить 20 тис. гривень кожна.
3. Затвердити Положення про Премію Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок та опис
диплома лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим
молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок (додатки 1, 2).
{ Пункт 3 в редакції Постанови ВР N 871-VI ( 871-17 ) від
15.01.2009 }
4. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
забезпечувати до 1 листопада кожного року внесення до Верховної
Ради України кандидатур на присудження Премії.
5. Кабінету Міністрів України щорічно при розробці проекту
закону про Державний бюджет України передбачати бюджетні
призначення, необхідні для виплати Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок.
Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 16 березня 2007 року
N 775-V
Додаток 1
до Постанови Верховної Ради України
від 16 березня 2007 року N 775-V
ПОЛОЖЕННЯ
про Премію Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень
та науково-технічних розробок
1. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим
ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок (далі - Премія) запроваджується для
молодих вчених, які отримали вагомі наукові здобутки при
проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень, при
цьому:
відкрито раніше невідомі закономірності, отримано принципово
нові наукові результати, розроблено нові наукові теорії і
концепції, що одержали практичне підтвердження і (або) визнання в
Україні та (або) за її межами;
розроблено нові засоби, пристрої, речовини, створено нові
штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, докорінно їх
удосконалено або використано за новим призначенням, що
підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у
практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних та
соціально-економічних проблем (підтверджується актами
впровадження);
створено нові об'єкти техніки (засоби, пристрої, технологічні
процеси), що за більшістю технічних параметрів відповідають
світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами
про винахід), та впровадження яких у практику суттєво впливає на
вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем
(підтверджується актами впровадження);
створено нові ефективні засоби навчання і підготовки
спеціалістів.
2. Висунення кандидатур на присудження Премії проводиться
вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами
наукових установ із залученням наукової громадськості,
забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості.
На присудження Премії не висуваються кандидатури, відповідні
праці яких були відзначені державними нагородами України.
Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може
перевищувати 4-х осіб.
Премія може присуджуватися авторові (колективу претендентів
або співавторів) один раз.
У разі присудження Премії колективу авторів її грошова
частина ділиться між ними порівну і виплачується кожному
відповідно.
Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня року
проведення конкурсу має бути менше 35 років.
Наукові установи за рішенням відповідних вчених рад подають
за підпорядкуванням пропозиції про присудження Премій до
центральних органів виконавчої влади чи Національній, галузевим
академіям наук України. Зазначені пропозиції можуть також
подаватися відповідно до Верховної Ради Автономної Республіки Крим
чи місцевих рад.
3. Клопотання про присудження Премії подається до Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти центральними
органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами,
Національною та галузевими академіями наук України до 1 квітня
щорічно.
4. Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти
для розгляду та конкурсного відбору претендентів на присудження
Премії утворюється Конкурсна комісія з призначення Премії
Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок (далі - Конкурсна комісія).
Конкурсну комісію очолює голова Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти. До складу Конкурсної комісії
обов'язково залучаються провідні вчені з відповідних наукових
напрямів. Склад Конкурсної комісії затверджує голова Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти. Члени Конкурсної
комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Періодичність проведення засідань Конкурсної комісії
визначається її головою.
5. Для широкого ознайомлення громадськості з претендентами на
присудження Премії та їх працями відповідна інформація
публікується в установленому порядку в газеті Верховної Ради
України "Голос України".
Рецензії, відгуки, зауваження, що надходять до Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти, на матеріали щодо
робіт претендентів на присудження Премії враховуються під час
прийняття рішення Комітетом Верховної Ради України з питань науки
і освіти про присудження Премії.
6. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти за
поданням Конкурсної комісії щорічно до 1 листопада вносить до
Верховної Ради України подання про присудження Премії.
7. Верховна Рада України до 1 грудня щорічно приймає рішення
про присудження Премії.
8. Особам, яким присуджено Премію, в урочистій обстановці
вручаються свідоцтво і почесний знак установленого зразка. Опис
відповідного свідоцтва і почесного знака затверджується Верховною
Радою України.
9. Виплата Премій здійснюється за рахунок коштів,
передбачених кошторисом Верховної Ради України.
Додаток 2
до Постанови Верховної Ради України
від 16 березня 2007 року N 775-V
ОПИС
Диплома лауреата Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим
в галузі фундаментальних і прикладних досліджень
та науково-технічних розробок
Диплом лауреата Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі -
Диплом) складається з обкладинки і вкладного листка.
Обкладинка Диплома має форму прямокутника розміром
320х440 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони.
На лицьовому боці обкладинки вгорі міститься тиснене фарбою
золотистого кольору зображення фасаду будинку Верховної Ради
України, в центрі - слова "Диплом лауреата Премії Верховної Ради
України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок".
Обкладинка виготовляється з твердого картону, зовнішній бік
якого обтягнутий шкірімітом синього кольору. Всередині обкладинки
у місці її згину закріплюється синьо-жовта муарова стрічка
кольорів Державного Прапора України (співвідношення синього
кольору до жовтого - 1:1) для вкладного листка.
Вкладний листок виготовляється з високоякісного крейдованого
паперу і має форму прямокутника розміром 297х420 мм, складеного в
один згин по лінії довгої сторони. Ліва внутрішня частина вкладки
представляє собою площину пастельно-жовтого кольору, обрамлену
рамкою, що утворена бордюром із графічного зображення гілок калини
золотистого кольору.
У нижній площині лівої внутрішньої частини вкладного листка
розташовано кольорове фотографічне зображення будинку Верховної
Ради України, у верхній - написи фарбою золотистого кольору:
"Диплом"; "лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим
молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок".
У написанні слова "Диплом" використовується
давньослов'янський шрифт "Іжиця".
Права внутрішня частина вкладного листка представляє собою
площину пастельно-жовтого кольору із світло-блакитним зображенням
малого Державного Герба України по всьому її полю і рамки з
 


  • bahis4.com - bedava bonuslar - banko kupon - bahis tahminleri - canli bahis