Главная О нас Совет научной молодежи Премии Премия Кабинета Министров Украины за достижения молодежи в развитии Украины


Премия Кабинета Министров Украины за достижения молодежи в развитии Украины

E-mail Печать
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про щорічну премію Президента України
для молодих вчених
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 104/2001 ( 104/2001 ) від 21.02.2001
N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003
N 1179/2007 ( 1179/2007 ) від 04.12.2007
N 444/2008 ( 444/2008 ) від 16.05.2008 }
1. Затвердити Положення про щорічну премію Президента України
для молодих вчених (додається).
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003 )
2. Кабінету Міністрів України передбачати, починаючи з
2001 року, у проектах Державного бюджету України асигнування на
виплату щорічних премій Президента України для молодих вчених.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003 )
3. Комітету з Державних премій України в галузі науки і
техніки разом з Національною академією наук України розробити і
подати у двомісячний строк на затвердження проекти опису свідоцтва
і почесного знака лауреата щорічної премії Президента України для
молодих вчених Національної академії наук України.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 червня 2000 року
N 779/2000
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 червня 2000 року N 779/2000
ПОЛОЖЕННЯ
про щорічну премію Президента України
для молодих вчених
( Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003 )
1. Щорічна премія Президента України для молодих вчених
(далі - премія) присуджується за видатні досягнення в галузі
природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому
розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий
авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми
Голодомору 1932-1933 років в Україні).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003, N 1179/2007 ( 1179/2007 )
від 04.12.2007 }
2. На здобуття премії можуть висуватися наукові праці,
опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх
висунення.
3. Присуджується щороку сорок премій (з них - п'ятнадцять
премій для молодих вчених Національної академії наук України) у
розмірі 20 тисяч гривень кожна.
{ Пункт 3 в редакції Указів Президента N 253/2003 ( 253/2003 ) від
24.03.2003, N 444/2008 ( 444/2008 ) від 16.05.2008 }
4. Висунення праць на здобуття премії провадиться президією
Національної академії наук України, президіями галузевих академій
наук, колегіями міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади.
На здобуття премії не висуваються праці, за які їх виконавців
уже було удостоєно державних нагород України.
( Пункт 4 в редакції Указу Президента N 253/2003 ( 253/2003 ) від
24.03.2003 )
5. У конкурсі праць на здобуття премії можуть брати участь
наукові працівники, докторанти, аспіранти, стажисти-дослідники та
інженерно-технічні працівники установ, організацій, підприємств
Національної академії наук України, галузевих академій наук,
державних наукових установ та вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі
колективу претендентів. ( Абзац перший пункту 5 в редакції Указу
Президента N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003 )
Колектив претендентів, праця якого висувається на здобуття
премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із
претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи
і кожному з претендентів повинен належати значний творчий внесок.
Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, праця
якого висувається на здобуття премії, провадиться за місцем їх
роботи шляхом таємного голосування на засіданні вченої
(науково-технічної) ради.
Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які
виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаційні
функції.
До складу колективу претендентів, праця якого висувається на
здобуття премії, не включаються особи, удостоєні за цю працю
державної нагороди, включені у поточному році до іншого колективу
претендентів, праця якого висувається на здобуття цієї премії або
Державної премії України. ( Абзац п'ятий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 253/2003 ( 253/2003 ) від
24.03.2003 )
Громадян України, які не працюють у системі Національної
академії наук України, галузевих академій наук, державних наукових
установах та вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації,
іноземців та осіб без громадянства може бути включено до колективу
претендентів, праця якого висувається на здобуття премії. ( Абзац
шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003 )
Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може
перевищувати 35 років на час висунення праці.
Премії повторно не присуджуються.
6. Праці, висунуті на здобуття премії, приймаються Комітетом
з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі -
Комітет) щороку до 1 березня.
Порядок висунення робіт та оформлення документів визначається
президією Комітету. ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 253/2003 ( 253/2003 ) від
24.03.2003 )
7. Праці, висунуті на здобуття премії, попередньо
розглядаються спеціалізованою секцією Комітету і шляхом таємного
голосування відбираються для участі у відповідному конкурсі.
( Пункт 7 в редакції Указу Президента N 104/2001 ( 104/2001 ) від
21.02.2001 )
8. Для широкого ознайомлення громадськості з працями,
допущеними до участі в конкурсі, їх список із зазначенням
претендентів публікується у липні поточного року в газеті
"Урядовий кур'єр".
Праці, опубліковані для ознайомлення, обговорюються на
нарадах, наукових конференціях, засіданнях науково-технічних і
вчених рад, зборах трудових колективів, у громадських наукових та
науково-технічних організаціях з висвітленням результатів
обговорення у засобах масової інформації.
9. Матеріали обговорення праць, зауваження та пропозиції до
них надсилаються Комітету до 1 жовтня і беруться ним до уваги під
час прийняття рішення про присудження премії.
10. Рішення щодо кандидатур на присудження премії за поданням
спеціалізованої секції Комітету приймається президією Комітету
таємним голосуванням. ( Абзац перший пункту 10 в редакції Указу
Президента N 104/2001 ( 104/2001 ) від 21.02.2001 )
Президент України призначає премію за поданням Комітету з
Державних премій України в галузі науки і техніки.
11. Особам, удостоєним премії, присвоюється звання лауреата
премії Президента України для молодих вчених, в урочистій
обстановці вручаються свідоцтво і почесний знак установленого
зразка. Опис свідоцтва і почесного знака лауреата премії
затверджує Президент України.
У разі присудження премії колективу авторів праці грошова її
частина ділиться між ними порівну.
12. Свідоцтво і почесний знак лауреата премії, який помер,
залишаються в його сім'ї (або їй передаються) довічно. Невиплачена
грошова частина премії переходить у спадщину в установленому
порядку.
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН
 

SVESTA

Центры коллективного пользования

Наши партнеры  • bahis4.com - bedava bonuslar - banko kupon - bahis tahminleri - canli bahis