Технічна діагностика і неруйнівній контроль | E.O. Paton Electric Welding Institute (PWI)

Технічна діагностика і неруйнівній контроль

  • прилади та методи неруйнівного контролю

  • дослідження та розробка систем діагностики технічного стану зварних конструкцій