• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Інформація для вступників

  Основні вимоги до реферату
  Проведення вступного іспиту з наукових спеціальностей
  Проведення вступного іспиту з іноземної мови

  Вступні іспити до аспірантури з іноземної мови проводяться відповідно до таких вимог:

  Лексико-граматичний тест (60 хвилин)
  Письмовий переклад з іноземної мови на рідну з допомогою словника тексту зі спеціальності обсягом 1500 друкованих знаків за 45 хвилин. Для цього вступники мають подати до комісії по прийому іспиту літературу відповідною іноземною мовою зі своєї спеціальності обсягом 300 сторінок для забезпечення підбору екзаменаційних текстів (монографії, журнали, збірки статей, матеріали ІНТЕРНЕТу, тощо). Ці матеріали подаються безпосередньо до аудиторії, де буде проводитися іспит.
  Усна співбесіда іноземною мовою, що пов’язана з біографією вступника, його науковими інтересами та планами, а також із поточними суспільно-політичними подіями в Україні та за її межами.

  Програми вступних іспитів за спеціальностями:

  132 “Матеріалознавство”
  Спеціалізації
  05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології
  05.02.10 – Діагностика матеріалів і конструкцій
  05.02.01 – Матеріалознавство
  136  “Металургія”

  Правила прийому:

  Правила прийому до докторантури 2021
  Правила прийому до аспірантури 2021
  Заява для вступу
  Особовий листок з обліку кадрів
  Правила конкурсного відбору вступників до аспірантури