• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Накази

  Наказ про Комісію по роботі з науковою молоддю Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

  Наказ 151 Про організацію навчального процесу в аспірантурі

  Наказ 119 Про організацію навчального процесу в аспірантурі

  Наказ 63 Про затвердження положення з охорони праці

  Наказ 61 Про комісію з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин

  Наказ 60 Про організацію навчального процесу в аспірантурі

  Наказ 57 Про організацію навчального процесу в аспірантурі

  Наказ 56 Про забезпечення пропускного та внутрішньооб’єктового режимів стосовно аспірантів і докторантів

  Наказ 55 Про затвердження порядку підвищення кваліфікації науково-педагогічних правцівників

  Наказ 54 Про порядок відрахування,переривання навчання, поновлення осіб, які навчаються в ІЕЗ

  Наказ 53 від 27.04.2016 Про організацію освітньої діяльності.

  Наказ 52 Про затвердження правил прийому

  Наказ 47 Про затверждення правил внутрішнього трудового розпорядку

  Наказ 415-к Про зарахування до аспірантури 2020

  Наказ N355-k Про зарахування до аспірантури 2019

  Наказ 354-к Про зарахування до аспірантури 2018

  Наказ про зарахування до аспірантури 2017

  Наказ про зарахування до аспірантури 2017 додаткове

  Наказ про зарахування до аспірантури 2016

  Наказ про зміну графіку навчання 2020

  Наказ про створення приймальної комісії 2020

  Наказ про створення приймальної комісії 2019

  Наказ про створення приймальної комісії  2018

  Наказ МОН України від 21.10.2016 № 1464л