Матеріалознавство | E.O. Paton Electric Welding Institute (PWI)

Матеріалознавство

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

1-2 Твердофазні процеси формування нероз’ємних з’єднань матеріалів

 2-2 Структура з’єднань матеріалів отриманих плавленням

 3-1 Властивості матеріалів в нерівноважному стані та методи ії отримання

3-2 Конструкційні сталі та ії здатність до зварювання

4-1 Методи дослідження фазового складу,структури та фізико-механічних властивостей матеріалів

4-2 Конструкційні сплави на основі ніклю, титану та алюмінію і їх здатність до зварювання

5-1 Методологія наукових досліджень

5-2 Основи конструкційної міцності 

6-1 Науково педагогічна практика

 6-2 Дослідження процесу руйнування матеріалів методом акустичної емісії 

 7-2 Теорія і експериментальні методи дослідження розповсюдження хвиль акустичної емісії в матеріалах 

8-2 Прогнозування руйнування конструкцій методом акустичної емісії

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

1-2 Твердофазні процеси формування нероз’ємних з’єднань матеріалів

2-1 Структура з’єднань матеріалів отриманних плавленням

3-1  Властивості матеріалів в нерівноважному стані та методи ії отримання

3-2 Конструкційні сталі та ії здатність до зварювання

4-1 Методи дослiдження фазового складу, структури та фізико-механічних властивостей матеріалів

 4-2 Конструкційні сплави на основі нікелю, титану та алюмінію ії здатність до зварювання

 5-1 Методологія наукових досліджень 

5-2 Основи конструкцiйноi мiцностi

6-1 Науково педагогічна практика 

6-2 Дослiдження процесу руйнування