• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Науково-практичні конференції

  Порядок присуждения ученых степеней

  Постановa Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-п Наказ МОН України від 14 січня 2016 № 13 « Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16

  Науково-практичні конференції 0 Comment

  Состав спецсоветов

  Спеціалізована вчена рада В ІЕЗ ім.. Є.О.Патона НАН України діють спеціалізовані вчені  ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 26.182.01 за спеціальностями 05.02.10 „Діагностика матеріалів і конструкцій” та 05.03.06 “Зварювання та споріднені процеси і технології” та Д 26.182.02 за спеціальностями 05.02.01 “Матеріалознавство” та 05.16.02 “Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів”. СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ […]

  Науково-практичні конференції 0 Comment