Допоміжні відділи | E.O. Paton Electric Welding Institute (PWI)

ДОПОМІЖНІ ВІДДІЛИ ТА СЛУЖБИ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І ОХОРОНИ 

Відділ кадрів

Відділ бухгалтерського обліку, планування та фінансової звітності

Юридичний відділ

Науково-технічна бібліотека

Канцелярія

Будівельна служба

Служба головного енергетика

Служба слабкострумового комплексу

Служба головного механіка

Служба з питань цивільного захисту і мобілізаційної роботи

Експериментально-виробничий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Господарський відділ

Відділ транспорту

Служба з питань цивільного захисту і військового обліку

Служба охорони праці

Відділ охорони та пожежної безпеки