Науково-технічна бібліотека | E.O. Paton Electric Welding Institute (PWI)

Науково-технічна бібліотека

Завідувач – Іваненко Світлана Василівна

Науково-технічна бібліотека Інституту електрозварювання НАН України була заснована у 1934 р. З перших днів у ній працювали справжні ентузіасти своєї справи. 

Бібліотека має  фонд первинних та вторинних документів, що налічує приблизно 273 тис. примірників. Бібліотека Інституту має розгалужену систему каталогів і картотек. Особлива увага приділяється їх постійному поповненню та вдосконаленню. Упродовж всієї своєї історії бібліотека веде активну довідково-бібліографічну роботу. Основний інформаційний продукт бібліотеки – електронний каталог, який ведеться з 1995 р

Інформацію про науково-технічну бібліотеку ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України та її роботу можна знайти в щорічних інформаційно-аналітичних оглядах України та інших країн, зокрема Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Правила користування бібліотекою складені відповідно до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених Наказом Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 р. № 1631/0/16-08 та Положення про науково-технічну бібліотеку Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, затвердженого керівником Інституту 12 вересня 2011 року.

На сторінці бібліотеки можна також знайти інформацію про режим обслуговування та контакти.

Фотогалерея