ПРО БІБЛІОТЕКУ У ВИДАННЯХ | E.O. Paton Electric Welding Institute (PWI)

ПРО БІБЛІОТЕКУ У ВИДАННЯХ

Інформацію про науково-технічну бібліотеку ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України та її роботу можна знайти в щорічних інформаційно-аналітичних оглядах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського «Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України», в довідниках Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського «Наукові бібліотеки України»; довіднику «Провідні бібліотеки України» за 2007 рік на 152 сторінках, укладачами якого стали Дригайло В.Г. і Шмельов Є.М.; у німецькому виданні «World guide to libraries», яке востаннє вийшло в Мюнхені в 2019 році (Випуск 34); електронному путівнику бібліотеками України “Бібліотека для тебе – Library for you“, що створений в 2019 р. Українською бібліотечною асоціацією (lib4you.org.ua/libraries ) та численних збірниках Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, таких як:

The short history of the E.O. Paton Electric Welding Institute: Collection / Mazur A. A., Lyubovnaya L. B., Makovetskaya O. K., Snezhko V. I. – Kyiv; Kharkiv: The E. O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, 2018. – 130 p. – ISBN 978-966-8177-88-0.

Очерки истории Патоновской научной школы: Сборник / А. А. Мазур. – Киев ; Харьков: Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, 2018. – 216 с. – ISBN 978-966-8177-89-7.

Сторінки історії Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона: Збірник / Мазур О. А., Маковецька О. К., Снежко В. І., Любовна Л. Б. – Київ ; Харків: ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України, 2018. – 128 с. – ISBN 978-966-8177-87-3.

Страницы истории Института электросварки им. Е. О. Патона: Сборник / Мазур А. А., Любовная Л. Б., Маковецкая О. К., Снежко В. И. – Киев ; Харьков : ФЛП Либуркина Л. М., 2018. – 94 [2] с. – 400 экз. – ISBN 978-966-8177-85-9.

Наші спеціалісти також публікують статті про бібліотеку у фахових виданнях:

Інформаційно-бібліографічна робота бібліотеки Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона / Лавриненко О. // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 229-240.

Бібліотеці Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України – 85 / Іваненко С. // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – С. 47-50.