• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ім.Є.О.Патона НАН УКРАЇНИ

  Сьогодні інститут являє собою науково-технічний комплекс, до складу якого входять дослідне конструкторсько-технологічне бюро, експеримен-тальне виробництво, дослідні заводи, низка інженерних центрів, учбовий та сертифікаційний центри.

  Одним з основних напрямів діяльності інституту є підготовка наукових і інженерних кадрів. Підготовка кандидатів і докторів технічних наук здійснюється через докторантуру й аспірантуру.

  Підготовка інженерних кадрів проводиться інститутом спільно із НТУУ “Київський політехнічний інститут”. Учені інституту читають студентам оглядові курси і керують цільовою підготовкою магістрів. Науково-виробничу й дипломну практику студенти проходять у наукових відділах і лабораторіях інституту. Професійно-технічна підготовка і перепідготовка фахівців зварювального виробництва проводиться у навчальному центрі інституту. Система навчання в центрі досить гнучка.  Навчання здійснюються за національними та європейськими стандартами з видачею відповідного сертифіката.

  На базі інституту, що має унікальний науковий і кадровий потенціал, є добре оснащені випробувальні лабораторії, створено центр по сертифікації продукції зварювального виробництва, акредитований як орган по сертифікації під назвою “СЕПРОЗ”.

  Інститут підтримує широкі міжнародні зв’язки з провідними центрами по зварюванню в Європі, США, Азії. Є членом Міжнародного інституту зварювання і Європейської зварювальної федерації.

  Результати досліджень вчених інституту постійно публікуються в журналах інституту “Автоматичне зварювання”, “Технічна діагностика та неруйнівний контроль”, “Сучасна електрометалургія”. Інститут проводить різні конференції і семінари, організовує національні і міжнародні виставки.

  Колектив інституту – це колектив однодумців, який примножує успіхи Патонівської школи, що мають світове визнання. Інститут росте і розвивається, удосконалюються його структура і система управління. Усе це спрямовано на подальший розвиток зварювання і споріднених процесів, а також на вирішення базових проблем економіки  промислового виробництва України.

  08 Jul 21
  18 Jun 21
  Вітаємо!

  26 травня 2021 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було обрано дійсних ч...

  25-28 травня 2021 року

  Міжнародна конференція молодих вчених зі Зварювання та Суміжних технологій YPIC/WRTYS 2021