Напрями | E.O. Paton Electric Welding Institute (PWI)

Напрями

 ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ І З’ЄДНАННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • комплексні дослідження фізико-хімічних процесів зварювання та паяння і створення на їх основі високопродуктивних технологій з’єднання матеріалів, в тому числі наноструктурних
 • розробка високоефективних зварювальних матеріалів, технологій та устаткування для їх виробництва
 • науково-дослідні та прикладні роботи зі зварювання у космосі та під водою
 • науково-дослідні та прикладні роботи зі зварювання у медицині та розробка матеріалів різного призначення для медицини

 

МІЦНІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 • дослідження міцності та несної здатності зварних з’єднань і конструкцій
 • розробка наукових підходів до зниження їх металоємності, підвищення довговічності ресурсу експлуатації
 • розробка комплексного механізованого виробництва зварних конструкцій

 

ТЕХНОЛОГІЇ НАПЛАВЛЕННЯ, НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ ТА ОБРОБКИ  ПОВЕРХНІ

 • комплексні дослідження з інженерії поверхні, наплавлення та створення технологічних процесів і устаткування для нанесення зміцнюючих та захисних покриттів

 

ПРОЦЕСИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЇ

 • створення нових технологій електрометалургійного виробництва високоміцних сталей (сплавів), кольорових, тугоплавких та композиційних матеріалів

 

ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА І НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ

 • прилади та методи неруйнівного контролю
 • дослідження та розробка систем діагностики технічного стану зварних конструкцій

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЗВАРЮВАННЯ І СПОРІДНЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 • розробка джерел живлення з покращеними характеристиками
 • автоматизація та роботизація зварювальних процесів

 

НАНОСТРУКТУРНІ СИСТЕМИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА НАНОМАТЕРІАЛИ

 • розробка технологій отримання наноматеріалів
 • розробка технологій формування наноструктурованих матеріалів та покриттів
 • розробка технології з’єднання наноструктурованих матеріалів

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗВАРЮВАННЯ І СПОРІДНЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 • комп’ютерне моделювання теплофізичних та металургійних процесів дугового зварювання
 • математичне моделювання при дослідженні міцності, надійності і довговічності зварних конструкцій
 • математичне моделювання процесів спеціальної електрометалургії