Відділ №? "Назва" | E.O. Paton Electric Welding Institute (PWI)

Відділ №? “Назва”

Книш Віталій Васильович

Завідуючий відділом, чл.-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор

Склад відділу

Загальна чисельність працівників 18, у тому числі:

 • ? – докторів наук;
 • ? – кандидатів наук;
 • ? – молодих вчених.
 1. 1
  Книш Віталій Васильович

  Завідуючий відділом,  (чл.-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор)

  • 044-000-00-00
  • —@gmail.com
 2. 2
  (Призвищє Ім'я По-батькові)

  (Головний науковий співробітник,  чл.-кор. НАН України, доктор технічних наук, с.н.с.)

  • 044-000-00-00
  • —@gmail.com
 3. 3
  Призвищє Ім'я По-батькові

  Заступник зав. відділом

  • 044-000-00-00
  • —@gmail.com
 4. 4
  Призвищє Ім'я По-батькові

  Провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук

  • 044-000-00-00
  • —@gmail.com
 5. 5
  Призвищє Ім'я По-батькові

  Cтарший науковий співробітник, кандидат технічних наук

  • 044-000-00-00
  • —@gmail.com
 6. 6
  Призвищє Ім'я По-батькові

  старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

  • 044-205-23-91
  • moltasov@gmail.com
 7. 7
  Призвищє Ім'я По-батькові
 8. старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, доцент

  • роб: 044-000-00-00
  • моб:
   • 050-000-00-00
   • 068-000-00-00
  • email: —@gmail.com

  Відділ №? “Назва”

  Відділ було організовано у ???? році.

  tel: 044-000-00-00
  —@gmail.com


  Підрозділи відділу
  (Група чогось)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  Група чогось2

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  Група випробовувань на тріщиностійкість

  • Оцінка характеристик циклічної в’язкості руйнування різних зон (металу шва і зони термічного впливу) зварних з’єднань.
  • Проведення досліджень з визначення характеристик тріщиностійкості зварних з’єднань при статичному навантаженні, та показників ударної в’язкості при різних температурах.
  • Оцінка технічного стану інженерних споруд тривалої експлуатації (мости, шляхопроводи і т.п.).

  Група розробки аналітичних методів дослідження міцності зварних конструкцій та зварювальних машин

  • Розробка аналітичних методів дослідження перерозподілу напружень в зонах концентрації напружень зварних з’єднань.
  • Розробка аналітичних методів розрахунку напружено-деформованого стану виробів, які під час зварювання сприймають статичні та квазістатичні навантаження.
  • Розрахунок параметрів приводів передачі навантаження зварювальних машин.
  • Розробка методик розрахунку на статичну міцність навантажених конструктивних елементів зварювальних машин.
  • Комп’ютерне моделювання термодеформаційних процесів, що протікають у виробах під час зварювання, та полів напружень у зварних з’єднаннях під дією експлуатаційного навантаження.

  Ще якась група (підназва)

  (Опис групи)

  Результати роботи відділу за останні 5 років
  2013 р. Досліджено …

  2014 р. Розроблено …

  2015 р. Вперше встановлено…

  2016 р.  Проведено дослідження …

  2017 р.  Вперше експериментально встановлені…

  Публікації

  1. ст
  2. ст
  3. ст
  4. ст
  5. ст

  (Ще якась діятьність чи підрозділ):

  • перше
  • друге

  Поточні проекти

  • 1
  • 2
  • 3

  Заплановані роботи
  Загальним завданням діяльності відділу є …