• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Відділ №? “Назва”

  Книш Віталій Васильович

  Завідуючий відділом, чл.-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор

  Склад відділу

  Загальна чисельність працівників 18, у тому числі:

  • ? – докторів наук;
  • ? – кандидатів наук;
  • ? – молодих вчених.
  1. 1
   Книш Віталій Васильович

   Завідуючий відділом,  (чл.-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор)

   • 044-000-00-00
   • —@gmail.com
  2. 2
   (Призвищє Ім'я По-батькові)

   (Головний науковий співробітник,  чл.-кор. НАН України, доктор технічних наук, с.н.с.)

   • 044-000-00-00
   • —@gmail.com
  3. 3
   Призвищє Ім'я По-батькові

   Заступник зав. відділом

   • 044-000-00-00
   • —@gmail.com
  4. 4
   Призвищє Ім'я По-батькові

   Провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук

   • 044-000-00-00
   • —@gmail.com
  5. 5
   Призвищє Ім'я По-батькові

   Cтарший науковий співробітник, кандидат технічних наук

   • 044-000-00-00
   • —@gmail.com
  6. 6
   Призвищє Ім'я По-батькові

   старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

   • 044-205-23-91
   • moltasov@gmail.com
  7. 7
   Призвищє Ім'я По-батькові
  8. старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, доцент

   • роб: 044-000-00-00
   • моб:
    • 050-000-00-00
    • 068-000-00-00
   • email: —@gmail.com

   Відділ №? “Назва”

   Відділ було організовано у ???? році.

   tel: 044-000-00-00
   —@gmail.com


   Підрозділи відділу
   (Група чогось)

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4

   Група чогось2

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4

   Група випробовувань на тріщиностійкість

   • Оцінка характеристик циклічної в’язкості руйнування різних зон (металу шва і зони термічного впливу) зварних з’єднань.
   • Проведення досліджень з визначення характеристик тріщиностійкості зварних з’єднань при статичному навантаженні, та показників ударної в’язкості при різних температурах.
   • Оцінка технічного стану інженерних споруд тривалої експлуатації (мости, шляхопроводи і т.п.).

   Група розробки аналітичних методів дослідження міцності зварних конструкцій та зварювальних машин

   • Розробка аналітичних методів дослідження перерозподілу напружень в зонах концентрації напружень зварних з’єднань.
   • Розробка аналітичних методів розрахунку напружено-деформованого стану виробів, які під час зварювання сприймають статичні та квазістатичні навантаження.
   • Розрахунок параметрів приводів передачі навантаження зварювальних машин.
   • Розробка методик розрахунку на статичну міцність навантажених конструктивних елементів зварювальних машин.
   • Комп’ютерне моделювання термодеформаційних процесів, що протікають у виробах під час зварювання, та полів напружень у зварних з’єднаннях під дією експлуатаційного навантаження.

   Ще якась група (підназва)

   (Опис групи)

   Результати роботи відділу за останні 5 років
   2013 р. Досліджено …

   2014 р. Розроблено …

   2015 р. Вперше встановлено…

   2016 р.  Проведено дослідження …

   2017 р.  Вперше експериментально встановлені…

   Публікації

   1. ст
   2. ст
   3. ст
   4. ст
   5. ст

   (Ще якась діятьність чи підрозділ):

   • перше
   • друге

   Поточні проекти

   • 1
   • 2
   • 3

   Заплановані роботи
   Загальним завданням діяльності відділу є …