• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Нормативна база

  Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності

  Закон України про Вищу освіту

  Постанова від 06.03.2019 р. № 167 “Про проведення експерименту з присудження “ступеня доктора філософії”

  Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії до 31 грудня 2021 року.

  – Наказ МОН України від 12 січня 2017 № 40 «Про затвердження вимог
  до оформлення дисертацій»

  – Наказ МОН України від 14 січня 2016 № 13 «Про затвердження
  Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»

  – Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 № 567
  «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів»

  Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року №  1059

  Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: Наказ Міністерства освіти і наки України 23 вересня 2019 року № 1220

  Аналітична записка “Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності”

  – Пам’ятка офіційному опонентові

  – Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який
  наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наволять в
  авторефераті