Нормативна база | E.O. Paton Electric Welding Institute (PWI)

Нормативна база

Закон України про Вищу освіту

Постанова від 06.03.2019 р. № 167 “Про проведення експерименту з присудження “ступеня доктора філософії”

– Наказ МОН України від 12 січня 2017 № 40 «Про затвердження вимог
до оформлення дисертацій»

– Наказ МОН України від 14 січня 2016 № 13 «Про затвердження
Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 № 567
«Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів»

Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року №  1059

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: Наказ Міністерства освіти і наки України 23 вересня 2019 року № 220

Аналітична записка “Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності”

– Пам’ятка офіційному опонентові

– Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який
наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наволять в
авторефераті