• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Блог

  27/03/2017

  Порядок присуждения ученых степеней

  Постановa Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-п

  Наказ МОН України від 14 січня 2016 № 13 « Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16

  Науково-практичні конференції

  Коментувати

  Your email address will not be published. Required fields are marked *