• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Послуги

  Перелік послуг

  • Виконання науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт за договорами;

  • Виготовлення кінцевої продукції;

  • Виконання зварювальних робіт і виготовлення зварних конструкцій;

  • Виконання робіт по технічному обстеженню та комплексної дефектоскопії металоконструкцій, машин і споруд; контролю герметичності резервуарів, трубопроводів, посудин і захисних оболонок;

  • Атестація, сертифікація та технічна експертиза в зварювальному виробництві;

  • Навчання ті підвищення кваліфікації персоналу.