• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Спеціалізовані Вчені ради

  В ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України діють спеціалізовані Вчені ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 26.182.01 за спеціальностями 05.02.10 «Діагностика матеріалів і конструкцій» та 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології» та Д 26.182.02 за спеціальностями 05.02.01 «Матеріалознавство» та 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів».
   

  Склад спеціалізованої Вченої ради Д 26.182.01

  Прізвище, ім’я, по-батьковіНауковий ступінь, шифр спеціальності в раді
  ПАТОН Б.Є., головаакадемік НАН України 05.02.10
  КУЧУК-ЯЦЕНКО С.І., заступник головиакадемік НАН України 05.03.06
  КРІВЦУН І.В., заступник головиакадемік НАН України 05.03.06
  ШАПОВАЛОВ Є.В., учений секретарканд. техн. наук 05.02.10
  БОРИСОВ Ю.С.докт. техн. наук 05.03.06
  ГОЛОВКО В.В.докт. техн. наук 05.03.06
  КВАСНИЦЬКИЙ В.Ф.докт. техн. наук 05.03.06
  КНИШ В.В.чл.-кор НАН України 05.02.10
  ЛАНКІН Ю.М.докт. техн. наук 05.03.06
  ЛОБАНОВ Л.М.академік НАН України 05.02.10
  МАХНЕНКО О.В.докт. техн. наук 05.02.10
  МУРАВСЬКИЙ Л.І.докт. техн. наук 05.02.10
  НЕДОСЄКА А.Я.докт. техн. наук 05.02.10
  НЕСТЕРЕНКОВ В.М.чл.-кор. НАН України 05.03.06
  НОВОМЛИНЕЦЬ О.О.докт. техн. наук 05.03.06
  ПЕРЕМІТЬКО В.В.докт. техн. наук 05.03.06
  ПОЗНЯКОВ В.Д.чл.-кор. НАН України 05.03.06
  ТРОЇЦЬКИЙ В.О.докт. техн. наук 05.02.10
  ФОМИЧОВ С.К.докт. техн. наук 05.02.10
  ЮЩЕНКО К.А.академік НАН України 05.03.06

  Контакти ученого секретаря: Шаповалов Євген Вікторович
  – адреса для листування: Україна, м. Київ, 03150, вул. Казимира Малевича, 11
  – тел. (044) 200-47-11
  – e-mail: eshapovalov@paton.kiev.ua

  Склад спеціалізованої Вченої ради Д 26.182.02

  Прізвище, ім’я, по-батькові

  Науковий ступінь, шифр спеціальності в раді

  ШАПОВАЛОВ В.О., головачл.-кор. НАН України 05.16.02
  УСТІНОВ А.І., заступник головидокт. фіз-мат. наук 05.02.01
  ГРИГОРЕНКО С.Г., учений секретарканд. техн. наук 05.02.01
  АХОНІН С.В.чл.-кор. НАН України 05.16.02
  БАЛИЦЬКИЙ О.І.докт. техн. наук 05.02.01
  БІКТАГІРОВ Ф.К.докт. техн. наук 05.16.02
  БОГАЧЕНКО О.Г.докт. техн. наук 05.16.02
  ГРЕЧАНЮК М.І.докт. техн. наук 05.16.02
  ГРИЩЕНКО С.Г.докт. техн. наук 05.16.02
  ДМИТРИК В.В.докт. техн. наук 05.02.01
  КОРЖИК В.М.докт. техн. наук 05.02.01
  КАРПЕЦЬ М.В.докт. фіз.-мат. наук 05.02.01
  КОСТІН В.А.докт. техн. наук 05.02.01
  МЕДОВАР Л. Б.докт. техн. наук 05.16.02
  МЕЛЬНИЧЕНКО Т.В.докт. техн. наук 05.02.01
  ШЕЙКО І.В.докт. техн. наук 05.16.02

  Контакти ученого секретаря: Григоренко Світлана Георгіївна
  – адреса для листування: Україна, м. Київ, 03150, вул. Казимира Малевича, 11
  – тел. (044) 205-22-98
  – e-mail: lanagrig@gmail.com