• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Блог

  27/03/2017

  Состав спецсоветов

  Спеціалізована вчена рада

  В ІЕЗ ім.. Є.О.Патона НАН України діють спеціалізовані вчені  ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 26.182.01 за спеціальностями 05.02.10 „Діагностика матеріалів і конструкцій” та 05.03.06 “Зварювання та споріднені процеси і технології” та Д 26.182.02 за спеціальностями 05.02.01 “Матеріалознавство” та 05.16.02 “Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів”.

  СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ  ВЧЕНОЇ  РАДИ Д 26.182.01

  Прізвище, ім’я, по батьковіНауковий ступінь, шифр спеціальності в раді
  ПАТОН Б.Є., головаакадемік НАНУ 05.02.10
  КУЧУК-ЯЦЕНКО С.І., заступник головиакадемік НАНУ 05.03.06
  КРІВЦУН І.В., заступник головиакадемік НАНУ 05.03.06
  ШАПОВАЛОВ Є.В., учений секретарканд. техн. наук 05.02.10
  БОРИСОВ Ю.С.докт. техн. наук 05.03.06
  ГОЛОВКО В.В.докт. техн. наук 05.03.06
  КВАСНИЦЬКИЙ В.Ф.докт. техн. наук 05.03.06
  КИР’ЯН В.І.чл.-кор НАНУ 05.02.10
  КНИШ В.В.докт. техн. наук 05.02.10
  КУЗНЕЦОВ В.Д.докт. техн. наук 05.03.06
  ЛАНКІН Ю.М.докт. техн. наук 05.03.06
  ЛОБАНОВ Л.М.академік НАНУ 05.02.10
  МАЄВСЬКИЙ С.М.докт. техн. наук 05.02.10
  МАХНЕНКО О.В.докт. техн. наук 05.02.10
  МУРАВСЬКИЙ Л.І.докт. техн. наук 05.02.10
  НЕДОСЄКА А.Я.докт. техн. наук 05.02.10
  НЕСТЕРЕНКОВ В.М.чл.-кор. НАНУ 05.03.06
  ПЕРЕМІТЬКО В.В.докт. техн. наук 05.03.06
  ПОЗНЯКОВ В.Д.чл.-кор. НАНУ 05.03.06
  ТРОЇЦЬКИЙ В.О.докт. техн. наук 05.02.10
  ФОМИЧОВ С.К.докт. техн. наук 05.02.10
  ЮЩЕНКО К.А.академік НАНУ 05.03.06

  СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ  ВЧЕНОЇ  РАДИ Д 26.182.02

  Прізвище, ім’я, по батьковіНауковий ступінь, шифр спеціальності в раді
  ГРИГОРЕНКО Г.М., головаакадемік НАНУ 05.16.02
  УСТІНОВ А.І., заступник головидокт. фіз-мат. наук 05.02.01
  ШАПОВАЛОВ В.О., заступник головидокт. техн. наук 05.16.02
  ГРИГОРЕНКО С.Г., учений секретарканд. техн. наук 05.02.01
  АХОНІН С.В.чл.-кор. НАНУ 05.16.02
  БАЛИЦЬКИЙ О.І.докт. техн. наук 05.02.01
  БІКТАГІРОВ Ф.К.докт. техн. наук 05.16.02
  ГРИЩЕНКО С.Г.докт. техн. наук 05.16.02
  ДМИТРИК В.В.докт. техн. наук 05.02.01
  ДУБОДЄЛОВ В.І.академік НАНУ 05.16.02
  КОРЖИК В.М.докт. техн. наук 05.02.01
  КАРПЕЦЬ М.В.докт. фіз.-мат. наук 05.02.01
  КОСТІН В.А.докт. техн. наук 05.02.01
  МАРКАШОВА Л.І.докт. техн. наук 05.02.01
  МЕДОВАР Л. Б.докт. техн. наук 05.16.02
  ШЕЙКО І.В.докт. техн. наук 05.16.02

  Науково-практичні конференції

  Коментувати

  Your email address will not be published. Required fields are marked *