• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України
  30/09/2021

  Відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Колісника Романа Валерійовича

  20 жовтня 2021 р.  о 10-00 годині на засіданні разової  спеціалізованої вченої ради ДФ 26.182.001 при Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України за адресою 03150, м. Київ-150, вул. Казимира Малевича, 11, відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Колісника Романа Валерійовича на тему «Металеві та композиційні закладні нагрівальні елементи для зварювання термопластичних полімерів»  за спеціальністю 132 «Матеріалознавство».  Науковий керівник: Юрженко Максим Володимирович.

  Захист дисертації буде показано на каналі: https://www.youtube.com/channel/UCYeUoDZqbflAVENKRdqDCsA

  Анотація дисертації

  Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

  Дисертаційна робота

  Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

  Відгук офіційного опонента Дінжоса Р.В.

  Відгук офіційного опонента Букетова А.В.

  Відеозапис захисту дисертації

  Захист дисертацій