Главная

THE E.O. PATON ELECTRIC WELDING INSTITUTE OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

80

Інститут електрозварювання створений академіком Євгеном Оскаровичем Патоном у складі Всеукраїнської Академії наук у 1934 р на базі електрозварювальної лабораторії при Кафедрі інженерних споруджень і Електрозварювального комітету. Становлення і вся подальша діяльність Інституту електрозварювання (ІЕЗ) пов’язана з ім’ям цього видатного інженера і вченого. Він визначив основні наукові напрямки інституту в області технології зварювання і зварних конструкцій, які актуальні і сьогодні.

Є.О. Патон зумів передбачити величезні перспективи розвитку  технології електричного зварювання металів – дітища талановитих російських винахідників М.М. Бенардоса і М.Г.Славянова. Переконливим підтвердженням цього наукового передбачення є той незаперечний факт, що сьогодні зварювання є провідним технологічним процесом нерознімного з'єднання металевих і неметалевих матеріалів у різних умовах і середовищах, включаючи космічний простір і Світовий океан.

На першому етапі фахівці інституту довели принципову можливість виготовлення зварних конструкцій, що не поступаються за міцністю і надійністю клепаним, а з низки показників значно їх перевищують. Це послужило основою для масового застосування зварювання в подальшому. У ці ж роки в інституті обґрунтовано наукове уявлення про дугове зварювання як металургійний процес, під керівництвом Є.О. Патона проведені  дослідження з автоматизації дугового зварювання. До 1940 року завершено розробку і почато впровадження на заводах країни високопродуктивного процесу зварювання під флюсом.

Read more...
 

7-я международная конференция Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах 22–26 сентября 2014 г. Украина, Крым, Большая Ялта, Дом творчества ученых «Кацивели» НАНУ

22–26 сентября 2014 г.
Украина, Крым, Большая Ялта, Дом творчества ученых «Кацивели» НАНУ

Национальная академия наук Украины
 • Институт электросварки им. Е.О. Патона НАНУ
 • Международная ассоциация «Сварка»

Конференция посвящена памяти
академика НАНУ В.И. Махненко

Тематика конференции

Математическое моделирование:
 • физических явлений, определяющих эффективность и распределение тепловложений при сварочном нагреве;
 • процесса переноса металла при сварке;
 • образования и гидродинамики сварочной ванны при сварке плавлением сплошных и пористых материалов;
 • кристаллизации сварочной ванны, химического состава зоны проплавления и образования химической неоднородности;
 • кинетики микроструктурных изменений при одно- и многопроходной сварке;
 • зависимости химический состав — микроструктура — механические свойства;
 • кинетики деформационных процессов в температурных интервалах образования горячих трещин и условий их предупреждения;
 • термодеформационных процессов при сварке давлением с учетом больших деформаций;
 • транспорта водорода в сварных соединениях;
 • оценки риска образования холодных (водородных) трещин;
 • остаточных напряжений и деформаций при многопроходной сварке с учетом изменений микроструктуры металла;
 • деградации свойств материала сварных соединений под воздействием высоких температур, химически агрессивных сред и ядерного облучения;
 • процесса идентификации дефектов в сварных соединениях при неразрушающих методах испытаний.
Информационные технологии в сварке, наплавке и нанесении покрытий.

 

 • Рабочие языки конференции — украинский, русский, английский.
 • Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную карточку и направить ее в Оргкомитет до 3 июня 2014 г. К началу конференции будут изданы тезисы докладов.
 • Требования к оформлению тезисов. Текст следует набирать на одном из рабочих языков в редакторе WORD (кегль 12, через 1,5 интервала). Объем тезисов — 1 страница.
Read more...